قبل از به روز رسانی های پرنس به موارد زیر توجه فرمایید:

به روز رسانی نرم افزار حسابداری

قبل از انجام بروزرسانی نرم افزار پرنس به نکات زیر توجه نمایید:

۱- جهت بروزرسانی فایل بروزرسانی را در مسیری غیر از Desktop، درایو ویندوز (معمولا درایو C) و فلش کپی کنید و سپس اقدام به انجام عملیات بروزرسانی نمایید.

۲- قبل از انجام بروزرسانی از اطلاعات خود فایل پشتیبان تهیه نموده، نرم افزار را ببندید و سپس بروزرسانی را انجام دهید.

۳- برای انجام بروزرسانی لازم است قفل سخت افزاری به سیستم متصل باشد. ضمنا لازم است حداقل یکبار نسخه جاری نرم افزار را اجراء کنید.

۴- درصورت بروز هر گونه مشکل با واحد پشتیبانی مهندسی پژواک سپاهان تماس حاصل فرمایید.

دانلود آخرین بروز رسانی های نرم افزار حسابداری :

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 3.84 (قابل نصب روی نسخه های 2.86 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 3.97 (قابل نصب روی نسخه های 2.86 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 4.25 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 4.44 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 4.82 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 4.89 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 4.93 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 4.96 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 5.02 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 5.48 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 5.50 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 5.54 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 5.56 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 5.74 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 5.78 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 5.86 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 5.88 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 5.90 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 6.02 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 6.04 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 6.06 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 6.08(قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 6.10 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

به روز رسانی آفلاین نرم افزار پرنس نسخه 6.12 (قابل نصب روی نسخه های 3.97 به بعد)

 

Call Now Button

جهت درخواست مشاوره و دریافت بن تخفیف

نام و شماره موبایل خود را ارسال نمایید.

تخفیف