۴ ساعت آموزش رایگان | پشتیبانی ۲۴ ساعته حتی روزهای تعطیل | ۱۰ سال گارانتی

قیمت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

برخی قابلیت های نرم افزار سحا

تعریف سرفصل های حسابداری

انتساب سرفصل های لازم به اتحادیه ها جهت بررسی مانده ی اتحادیه

مدیریت حق عضویت

 1.  مشاهده ی دفتر تفصیلی عضویت
 2.   دریافت حق عضویت
 3.  دریافت رسید واریز حق عضویت
 4.   صدور سند اتوماتیک دریافت عضویت

صدور سند تسهیم (وجه التزام) برای درآمدهای عضویت

ارسال هوشمند پیامک به بدهکاران عضویت

ارسال هوشمند نامه ی اخطار به بدهکاران عضویت

مشاهده ی وضعیت بدهکاری تمامی اعضا به تفکیک دوره-درجه

مشاهده ی پرداخت های اعضا به صورت یکپارچه با امکان تغییر شرایط جستجو

گزارش خزانه دار به تفکیک ماه و سرفصل های مربوطه

گزارش معاملات فصلی به تفکیک فصل و سرفصل های مربوطه

 

  کنترل و مدیریت هزینه ها ی اتحادیه با تنخواه                                                        

 1.  ثبت ریز هزینه ها و صدور سند اتوماتیک تنخواه 
 2.   امکان مشاهده ی دفتر تنخواه به تفکیک تنخواه گردان
 3.   گزارش تفصیلی تنخواه گردان


مدیریت چندین اتحادیه توسط حسابدار واحد

 1.   امکان ثبت تمامی درآمدها،هزینه ها و اسناد مالی اتحادیه های مختلف به تفکیک بر روی یک نرم افزار
 2.  گزارشات حسابداری به صورت کاملا تفکیک شده
 3. تنظیمات و سطوح دسترسی مستقل

 

  ثبت اموال

۱- ثبت اموال اتحادیه با سریال و کد منحصر بفرد

  صدور مجوز 

 با توجه به حساسیت برخی قابلیت ها،  مجوز استفاده از آن ها توسط اتاق به اتحادیه ی درخواست کننده اعطا می شود. قابلیت هایی همچون:

۱-  مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ

۲-  ترکیب اسناد حسابداری

۳- قطعی نمودن اسناد حسابداری

  تبادل اطلاعات بین اتاق و اتحادیه به صورت اتوماتیک

 1. امکان ارسال بودجه به اتاق
 2.   امکان ارسال تراز مالی اتحادیه به اتاق
 3. قابلیت مشاهده ی عضویت های اتحادیه 

    ۳-۱کل درآمد عضویت اتحادیه

    ۳-۲ بدهکاری عضویت اتحادیه ها

    ۳-۳ بستانکاری عضویت  اتحادیه ها

    ۳-۴ جزئیات بدهکاری اعضای اتحادیه به تفکیک اعضاء

Call Now Button