نرم افزار اتحادیه های صنفی سحا

تومان5,000,000

توضیحات

برخی از امکانات نرم افزار سحا به شرح ذیل می باشد:

-تعریف سرفصل های حسابداری
-انتساب سرفصل های لازم به اتحادیه ها جهت بررسی مانده ی اتحادیه

-مدیریت حق عضویت
1- مشاهده ی دفتر تفصیلی عضویت

2- دریافت حق عضویت

3- دریافت رسید واریز حق عضویت

4- صدور سند اتوماتیک دریافت عضویت

-صدور سند تسهیم (وجه التزام) برای درآمدهای عضویت
-ارسال هوشمند پیامک به بدهکاران عضویت
-ارسال هوشمند نامه ی اخطار به بدهکاران عضویت
-مشاهده ی وضعیت بدهکاری تمامی اعضا به تفکیک دوره-درجه
-مشاهده ی پرداخت های اعضا به صورت یکپارچه با امکان تغییر شرایط جستجو

-گزارش خزانه دار به تفکیک ماه و سرفصل های مربوطه

-گزارش معاملات فصلی به تفکیک فصل و سرفصل های مربوطه

 

-کنترل و مدیریت هزینه ها ی اتحادیه با تنخواه
1- ثبت ریز هزینه ها و صدور سند اتوماتیک تنخواه
2- امکان مشاهده ی دفتر تنخواه به تفکیک تنخواه گردان
3- گزارش تفصیلی تنخواه گردان

 

-مدیریت چندین اتحادیه توسط حسابدار واحد
1- امکان ثبت تمامی درآمدها،هزینه ها و اسناد مالی اتحادیه های مختلف به تفکیک بر روی یک نرم افزار
2- گزارشات حسابداری به صورت کاملا تفکیک شده
3- تنظیمات و سطوح دسترسی مستقل

 

ثبت اموال

1- ثبت اموال اتحادیه با سریال و کد منحصر بفرد

-صدور مجوز

-با توجه به حساسیت برخی قابلیت ها، مجوز استفاده از آن ها توسط اتاق به اتحادیه ی درخواست کننده اعطا می شود. قابلیت هایی همچون:

1- مرتب سازی اسناد بر اساس تاریخ

2- ترکیب اسناد حسابداری

3- قطعی نمودن اسناد حسابداری

-تبادل اطلاعات بین اتاق و اتحادیه به صورت اتوماتیک
1- امکان ارسال بودجه به اتاق
2- امکان ارسال تراز مالی اتحادیه به اتاق
3- قابلیت مشاهده ی عضویت های اتحادیه
3-1- کل درآمد عضویت اتحادیه
3-2- بدهکاری عضویت اتحادیه ها
3-3- بستانکاری عضویت اتحادیه ها
3-4- جزئیات بدهکاری اعضای اتحادیه به تفکیک اعضاء

Call Now Button

جهت درخواست مشاوره و دریافت بن تخفیف

نام و شماره موبایل خود را ارسال نمایید.

تخفیف