نرم افزار اتو گالری پدال

تومان5,400,000

توضیحات
دمو آنلاین نرم افزار

برخی قابلیت های نرم افزار اتوگالری پدال ویژه :

 • ثبت مشخصات خودرو (قابلیت پیوست فیلم، فایل های تصویری، گرافیکی، قابلیت چاپ رسید و ..)
 • امکان سطح بندی خودرو (نوع خودرو، سیستم، تیپ)
 • تعاریف اولیه خودرو از قبیل (کاربری، حجم سیلندر، سوخت، رنگ، گمرک، طریقه شناسایی، کشور و ..)
 • جستجوی خودرو (قابلیت جستجو براساس ریز ترین جزئیات خودرو به همراه قابلیت بایگانی و باطل کردن خودرو)
 • ثبت تقـاضـا (قابلیت ثبت تقاضای مشتری و قابلیت چاپ رسید)
 • ارائه گزارش انطباق تقاضا با خودرو های ثبت شده در سیستم
 • نمایش لیست خودروهای منطبق شده با خودرو های ثبت شده در سیستم
 • جستجوی تقاضا با قابلیت بایگانی و خارج کردن تقاضا از حالت بایگانی
 • قرارداد با قابلیت ثبت جزئیات قرارداد برای (طرف اول، طرف دوم، مورد معامله و شرح قرارداد و گزارش قرارداد)
 • اجاره نامه به شرط تملیک و گزارش
 • مبایعه نامه و گزارش
 • فروش خودرو (امکان تعیین کارشناس فروش و درصد کارشناسی و تعیین کمیسیون و درصد عوارض و مالیات)
 • امکان تعیین نوع دریافت های مالی (خریدار، فروشنده)
 • امکان درج چک های رد و بدل شده بین طرفین معامله
 • تعیین فروش براساس مبایعه نامه از پیش تنظیم شده
 • گزارش معاملات خودرو
 • گزارش چک های معاملات (چک های رد و بدل شده بین طرفین معامله) با امکان تغییر وضعیت چک های رد و بدل شده
 • گزارش عوارض و مالیات دریافت شده
 • گزارش دریافت های اعتباری و چکی کارشناس فروش
 • گزارش مبالغ پرداختی به کارشناسان فروش
 • افزودن تنظیمات ویژه خودرو در تنظیمات سیستم
 • افزودن چاپ مبایعه نامه و اجاره به شرط تملیک در خودرو
Call Now Button

جهت درخواست مشاوره و دریافت بن تخفیف

نام و شماره موبایل خود را ارسال نمایید.

تخفیف