کارت خوان مبنا کارت (بانک صادرات)

راهنمای انجام تنظیمات و اتصال به دستگاههای کارت خوان مبنا کارت (بانک صادرات)

 

در این راهنما نحوه نصب و اتصال دستگاه کارت خوان مبنا کارت (بانک صادرات) به کامپیوتر و انجام تنظیمات مربوطه در نرم افزارهای گروه مهندسی نرم افزار پژواک آموزش داده خواهد شد.

 

فایل های مربوط به نصب و راه اندازی دستگاههای کارت خوان مبنا کارت (بانک صادرات)

 

دانلود راهنمای متنی نصب و تنظیمات کارت خوان های مبنا کارت (بانک صادرات)

دانلود فایل dll دستگاه

 

Call Now Button